information-icon

Om Kartmesteren.no

Kartmesteren.no er nettforhandleren for nytrykk av gamle kart. Gamle kart har en historisk aura over seg, og gjør seg meget godt på veggen i hjemmebiblioteket, på stuen eller på kontoret. Genuin interesse for historie, antikvariske artikler og eldre kart gjør at vi kun importerer kart vi selv har glede av. Fra tid til annen vil vi også kunne tilby originale og eksklusive eldre kart. Disse vil da bli solgt "som er". Vi startet opp i 2016, og holder til i Oslo, Norge.

Våre priser er inkludert moms, og om du skal bestille til en adresse i Norge er det også gratis frakt. Prisen du ser er altså den fulle og hele summen du betaler. Om du bor i et av de øvrige nordiske landene tilkommer kun frakt på NOK 68.

Om du har spørsmål, kan du benytte deg av vårt kontaktskjema.


van-icon

Frakt

Vi sender til hele Norden.

Når du betaler for produktet blir det lagt til en fast pris for frakt (GRATIS i Norge, 68 NOK til øvrige land i Norden).

I tillegg til fast vareutvalg vil vi tidvis kunne tilby originale gamle kart, som regel solgt "som er" med ramme, og sending av disse blir kun pr postoppkrav (pris avhenger av vekt og avstand). Disse sendes kun til adresser i Norge. Forsikring (ved postoppkrav) er inkludert (opptil 10 000 NOK), noe som er viktig da dette er historiske artefakter.

Vi sender ut bestilte varer senest 3 virkedager etter bestilling.


ENGLISH: We sell new prints of old maps, but only ship within Scandinavia for now. Inquires can be directed to us by email.


returns-icon

Retur og angrerett

Vi forholder oss til Norges lover om angrerett (hentet fra lovdata.no):

§ 20.Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. § 21. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Meldingen kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.
Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren adgang til å gi melding etter annet ledd elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte på et varig medium at meldingen er mottatt.
Bevisbyrden for at melding er gitt, påhviler forbrukeren.
§ 21.Angrefristen
Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette er:
a) ved varer bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk besittelse,
b) ved varer som består av flere partier eller deler, den dag forbrukeren får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse,
c) ved avtaler om regelmessig levering av varer, den dag forbrukeren får den første av varene i fysisk besittelse.
Likt med forbrukeren regnes annen tredjeperson enn fraktføreren, som forbrukeren har utpekt i sitt sted.
Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten i henhold til § 8 første ledd bokstav h, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. første ledd.
Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren opplysninger om angreretten etter § 8 første ledd bokstav h innen 12 måneder fra dagen omhandlet i første ledd, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Om du ønsker å bruke angreretten og returnere varen må du selv betale for frakt, og ellers tilfredsstille de betingelser du har samtykket til i våre vilkår og betingelser, som du erkjente å ha godtatt og lest da du kjøpte produktet av oss.

For enkelhets skyld, og for å sikre at du kan dokumentere dato for benyttelse av angreretten, kan du gi beskjed via vårt kontaktskjema, eller sende en email hit.


contract-icon

Vilkår og betingelser

Ved kjøp av ett eller flere produkter på Kartmesteren.no, erklærer du at du er kjent med, og samtykker i de følgene forhold mellom deg (kjøper) og oss (selskapet; Kartmesteren.no v/Hjertaker Enterprises):

 

Generelle vilkår.

Ved kjøp av våre varer, godtar du disse betingelsene:

 1. Angrerett: Du (kunden) erkjenner å ha blitt opplyst om av oss (selskapet), ha lest, og dermed være kjent med dine rettigheter angående retur og angrerett.
 2. Du (kunden) er innforstått med at du selv må betale frakt og andre eventuelle kostnader forbundet med retur av varen om du ønsker å benytte deg av angreretten.
 3. Om du (kunden) ønsker å returnere en vare, må denne være i samme stand som da du mottok den for at du skal få refundert beløpet du betalte for varen.
 4. Ved returnering av en vare, skal den returneres på likt vis som den ble sendt deg (kunden). Vi (selskapet) forbeholder oss retten til å ikke refundere deler av eller hele beløpet om varen blir skadet i forbindelse med frakten på grunn av dårlig innpakning.
 5. Du (kunden) erkjenner å ha oppgitt korrekt personinformasjon i ordren, inkludert riktig adresse for fakturering og frakt. 
 6. Du (kunden) erkjenner å benytte et lovlig kreditt/debet-kort til betalingen. Du erkjenner at kortet enten er eid av deg selv, eller at du har tillatelse fra kortets lovlige eier til å utføre betaling med kortet.
 7. At du (kunden) er klar over at Kartmesteren.no er drevet av Hjertaker Enterprises, hvis næringsadresse er synlig nederst på nettsiden kartmesteren.no, og at det er til Hjertaker Enterprises betaling for varer går.
 8. Om en vare ikke blir hentet på Posten av deg (kunden) og følgelig returnert til oss (selskapet), eventuelt kommer i retur til oss fordi leveringsadressen oppgitt i ordren er feilaktig (se punkt 5), blir den ikke sendt på nytt med mindre du selv tar kontakt, og er villig til å betale ekstra porto og omkostninger for ny sending. Denne nye portoen vil da tilsvare Postens takster for Norge og Norden (henholdsvis 63 NOK og 81 NOK). Vi sender deg en pengeforespørsel via PayPal på dette beløpet samt omkostninger på 25 NOK (totalt 88 NOK for Norge og 106 NOK for Norden), og sender varen med en gang pengene er overført. Om du (kunden) i en eventuell slik situasjon foretrekker å avlyse en ny forsendelse av varen og ønsker å få tilbakebetalt kjøpssummen, forbeholder vi oss retten til å beholde fraktkostnadene vi har hatt i forbindelse med ordren. 

 

Kjøp av originale kart.

Ved kjøp av originale gamle kart, godtar du (i tillegg til de generelle vilkårene) disse betingelsene:

 • Vi (selskapet) sender kun originale kart ved postoppkrav (takst er tilgjengelig på Posten.no). Summen du (kunden) betaler for produktet ved bestilling på Kartmesteren.no, vil kun være betalingen for selve produktet. Prisen for postoppkrav (som dekker forsikring inntil 10 000 NOK) kommer i tillegg, og må betales av deg (kunden) ved mottagelse av pakken. Om du (kunden) velger å ikke betale denne summen, og pakken (varen) blir sendt i retur til oss (selskapet), får du (kunden) ikke refundert hele beløpet. Vi (selskapet) forbeholder oss retten til å beholde summen av de kostnadene det medfører at du (kunden) ikke har tatt imot produktet, samt 250 NOK i omkostninger.
 • Du (kunden) kjøper produktet «som er», og har ingen mulighet til å returnere produktet begrunnet med at det er skader eller liknende på hverken ramme eller selve kartet, som ikke er forbundet med frakten.
 • Du (kunden) er innforstått med at produktet ikke er nytt, og etter all sannsynlighet har merker eller mindre skader av bruk.
 • Om du (kunden) ønsker å benytte deg av angreretten, må du (kunden) returnere produktet på tilsvarende vis som du fikk det (ved postoppkrav), hvorpå vi (selskapet) trekker kostnadene fra beløpet som refunderes.